MBO Raad, SBB en UWV slaan handen ineen om tekorten arbeidsmarkt aan te pakken

De MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV slaan de handen ineen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dit doen ze door gezamenlijk te werken aan een aanpak waarmee werkenden en werkzoekenden optimaal worden ondersteund bij het vinden van passende scholingsmogelijkheden. Dit meldt de MBO Raad.

"We willen het voor deze mensen gemakkelijker maken om een geschikte opleiding te vinden, zodat ze duurzaam aan het werk kunnen blijven", aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.
De samenwerking tussen de drie partijen werd bekrachtigd door de ondertekening van de 'Samenwerkingsagenda MBO Raad - SBB - UWV'. De organisaties werken samen op drie verschillende terreinen: een gezamenlijke agenda voor Leven Lang Ontwikkelen en arbeidsmarktdienstverlening, een gezamenlijke uitvoeringsagenda en een gezamenlijke informatie-agenda.

Ontschotten van de dienstverlening

Het kabinet heeft de ambitie om een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur te creëren, waarin niemand verdwaalt en iedereen die het nodig heeft toegang heeft tot passende ondersteuning. Hierdoor wordt er meer nadruk gelegd op preventieve dienstverlening om werkloosheid te voorkomen en om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Bij de toekomstige dienstverlening van de regionale partners wordt de behoefte van werkenden, werkzoekenden en werkgevers centraal gesteld, zodat de dienstverlening integraal en niet opgedeeld aangeboden kan worden (één intake, één diagnose en één plan). Dit alles maakt deel uit van de ambitie om de samenwerking tussen deze partijen te bevorderen.

Combinatie van leren en werken

In deze samenwerking richten de partijen zich allereerst op het vergroten van het aanbod van geschikt post-initieel mbo-onderwijsaanbod voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat deze mensen uiteindelijk makkelijker kunnen kiezen voor een combinatie van leren en werken, bijvoorbeeld een (mbo) bbl-opleiding, op om en bijscholing via mbo certificaten of door behalen van een praktijkverklaring.

Regio aan zet

De samenwerking richt zich niet alleen op landelijk beleid, maar ook de regio heeft een belangrijke rol. Lokaal gaan mbo-scholen, gemeenten, SBB en UWV aan de slag om leerwerkarrangementen te ontwikkelen en uit te voeren. Regionale vertegenwoordigers wisselen daarbij praktijkvoorbeelden met elkaar uit om ervoor te zorgen dat de samenwerking in iedere regio een succes wordt. De landelijke organisaties faciliteren daarbij ook de regionale spelers.

Door: Nationale Onderwijsgids