Normal_rss_entry-383412

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet nut en noodzaak van de scholensluiting, de avondklok en de mondkapjesplicht tijdens de coronacrisis afzonderlijk laat onderzoeken. Tot nu weigert het kabinet dat. De maatregelen waren zo ingrijpend dat een onderzoek naar het effect ervan op het bestrijden van de pandemie op zijn plaats is, ook om lessen te kunnen trekken voor toekomstige pandemieën. Dat vinden onder meer coalitiepartijen VVD, D66 en CDA, en de oppositiepartijen PVV, GroenLinks, PvdA, SP en SGP.

Ook DENK en Groep Van Haga willen drie aparte onderzoeken, zo werd duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer over de coronapandemie.

Als er beter inzicht is in het effect van de verschillende maatregelen kan dat "helpen bij het creëren en behouden van draagvlak. Succes van beleid is afhankelijk van draagvlak", zei VVD-Kamerlid Judith Tielen. De onderzoeken zijn ook belangrijk voor het draagvlak als er bij een volgende pandemie opnieuw maatregelen moeten worden genomen, stelt ook de oppositie.

Foutenerkenning

De PVV wil daarnaast erkenning van het kabinet dat het fouten heeft gemaakt bij de invoering van de avondklok, de mondkapjesplicht en de scholensluiting.

De Kamer debatteert een groot deel van de dag over het tweede onderzoek naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis, dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook de OVV adviseert de afzonderlijke maatregelen te onderzoeken.

Communicatie en onderbouwing

De Kamer was kritisch op zowel de communicatie naar alle Nederlanders over de te nemen maatregelen als op de gebrekkige onderbouwing daarvan. Zo bleek uit het onderzoek van de OVV dat de tweede scholensluiting vooral was bedoeld om ouders thuis te houden. "Kinderen zijn ingezet als enkelband om ouders thuis te houden", zei PvdA-Kamerlid Julian Bushoff.

"De kinderen betaalden de prijs", zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zeker kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben leerachterstanden opgelopen en veel jongeren kregen mentale problemen. Een deel van de jongeren kampt daar nog steeds mee.

Door: ANP