MBO Raad en SBB blij met extra geld voor studievertraging en mentale impact

Het Nationaal Plan Onderwijs geeft de mbo-scholen voldoende lucht om studenten in de nasleep van de coronacrisis goed te begeleiden richting diploma. MBO Rada-voorzitter Adnan Tekin: “Maar de crisis laat meer sporen na dan alleen studievertragingen. De emotionele impact verdient ook aandacht.” Dit meldt de MBO Raad.

Het Nationaal Plan Onderwijs bevat voor het mbo handvatten om studenten die kampen met studievertraging verder te helpen. De MBO Raad heeft becijferd dat de mbo-scholen de komende twee studiejaren een groei kennen van het aantal vavo-studenten met 3000 op de gebruikelijke instroom: een bescheiden stijging van studenten die om welke reden dan ook in vo, mbo of hbo geen diploma hebben kunnen halen. Daarnaast verwacht de MBO Raad dat 24.000 studenten langer blijven omdat ze door de coronacrisis hun studie niet konden afronden. 
 
Ook SBB weet zich voor het realiseren van voldoende leerwerkplekken verzekerd van een financiële injectie. “Goed nieuws natuurlijk dat het kabinet bereid is te investeren om de scholen samen met het bedrijfsleven te helpen de vakmensen van morgen zo goed mogelijk richting een diploma of vervolgonderwijs te begeleiden. Ook studenten krijgen de nodige lucht. Het kabinet trekt geld uit voor studenten die langer doen over hun opleiding. Daardoor worden zij niet op extra kosten gejaagd. We schatten dat we twee jaar nodig hebben om de opgelopen averij weg te werken.”
 
Tekin: “Een voorzichtige schatting is dat ongeveer 350.000 studenten extra steun nodig hebben de komende jaren. Daarbij gaat het dan niet alleen om studievertraging, waarvoor we inhaalactiviteiten zullen organiseren. Er is ook extra aandacht nodig voor de mentale impact van de crisis. Na een zo lange periode van onlineonderwijs en thuis zijn, moeten jongeren bijvoorbeeld echt weer wennen aan een schoolritme via onder andere extra mentorlessen. Daarnaast is het belangrijk dat we een gezonde en veilige leeromgeving kunnen creëren.” De MBO Raad ziet daarom graag dat de scholen per 2 maart weer voorzichtig de ruimte krijgen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids