Normal_laptop-3087585__340

Om de doorstroom tussen het mbo en het hbo te verbeteren, biedt de Hanzehogeschool Groningen ‘doorstroomkeuzedelen’ aan. Door het volgen van een keuzedeel ervaren mbo’ers hoe het is om op het hbo te studeren, waardoor mbo’ers beter voorbereid zijn op hun vervolgstudie bij een hogeschool. De Hanzehogeschool en de vijf deelnemende mbo’s zijn hiermee koploper met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden én starten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo Economie. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Vanaf 8 mei aanstaande volgt de eerste groep van meer dan 100 mbo-studenten hun Keuzedeel Economie bij de Hanzehogeschool Groningen. Het komende jaar komen hier nog eens 400 studenten bij. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de hogeschool en mbo-instellingen die een goede doorstroom van mbo naar hbo als een gezamenlijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. 

Een vernieuwde mbo-opleiding bestaat vanaf 2016 uit een basis- en profieldeel en (doorstroom-)keuzedelen. In Noord-Nederland zijn afspraken gemaakt over de keuzedelen gericht op de doorstroom naar het hbo. De economische schools hebben de omringende roc’s aangeboden om de uitvoering van het keuzedeel te verzorgen op de Hanzehogeschool. Aspirant studenten kunnen op die manier ervaren hoe het is om in het hbo te studeren. De deelnemende mbo-instellingen zijn: Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, ROC Friese Poort en ROC Menso Alting. Aan het keuzedeel, ontwikkeling en uitvoering, wordt gewerkt door mbo-docenten en hbo-docenten. De organisatie, logistiek en projectleiding ligt bij de Hanzehogeschool.

Het Keuzedeel Economie biedt mogelijkheden tot oriëntatie op de verschillende hbo-opleidingen en beroepen in deze sector. Twintig weken lang, een dag in de week, ervaren mbo’ers hoe het is om in het hbo te studeren. Studievaardigheden staan daarbij centraal: ervaren wat het studietempo is, oefenen met de wijze van toetsen, teksten lezen, samenwerken in projecten, zelfstandig werken en plannen. Daarnaast is er aandacht voor oriëntatie op de verschillende opleidingen die de Hanzehogeschool biedt. 

Na het volgen van dit keuzedeel heeft de student een vergrote kans op studiesucces in het hbo.De Hanzehogeschool werkt samen met de omringende ROC’s aan nog zeven verschillende doorstroomkeuzedelen, zie voor meer informatie: www.hanze.nl/mbohbo.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids