Hanzehogeschool investeert in voorkomen studieachterstand en verlichting werkdruk

De coronacrisis en de maatregelen die daarmee gepaard gaan, zorgen binnen de Hanzehogeschool Groningen voor een aantal dilemma’s, zoals de begeleiding van studenten, studievoortgang van eerste- en tweedejaars en de werkdruk bij docenten. Het College van Bestuur investeert daarom 3 miljoen euro in maatregelen om studieachterstanden te voorkomen en werkdruk te verlichten. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen. 

Het College van Bestuur inventariseerde bij de opleidingen aan welke ondersteuning behoefte is. Daar kwamen vier onderwerpen uit: binding en betrokkenheid, fysieke ruimte, bezetting en duurzame inzetbaarheid en facilitering van hybride en online onderwijs. Concreet houdt dit in:

  1. Er komt geld beschikbaar voor extra begeleiding van de eerste- en tweedejaarsstudenten. Te denken valt aan het uitbreiden van de taken van de studieloopbaanbegeleider, het inschakelen van studentassistenten, kleinschalige ontmoetingen organiseren en het uitbreiden van de inzet van ouderejaarsstudenten via het buddy systeem.
  2. Twee digitale werkplaatsen worden gerealiseerd waarmee het gecombineerde online en offline onderwijs wordt begeleid. Vanuit deze werkplaatsen wordt ook een helpende hand aan docenten en medewerkers geboden om online samenwerking en online onderwijs toegankelijker te maken.
  3. Daarnaast worden er laptops voor alle medewerkers beschikbaar gesteld, hiermee wordt het voor alle medewerkers gemakkelijker om flexibel te werken.

Ondersteuningsteams gaan de opleidingen bijstaan om de extra ondersteuning te realiseren.

De hogeschool investeert in de eerste- en tweedejaarsstudenten, waar het grootste risico op studie-uitval ligt, én in de aanpak van de werkdruk bij docenten. Dit laatste onder meer door het werken te vergemakkelijken door ondersteuning te bieden.

Door: Nationale Onderwijsgids