Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

In het kader van de subsidieregeling ‘Flexibel mbo voor volwassenen,’ krijgen vier samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-scholen circa 1.7 miljoen om een passend, flexibel en innovatief onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te ontwikkelen. Afgelopen mei zijn de eerste vier succesvolle aanvragers samengekomen tijdens een digitale startbijeenkomst voor het lerend netwerk van de regeling. Daarnaast hebben verschillende mbo-scholen een startsubsidie ontvangen voor het zoeken van een samenwerkingspartner en het maken van een begin met de planvorming. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op deze manier wil het kabinet stimuleren dat er door krachtenbundeling van publieke en private  mbo-instellingen nieuwe samenwerkingsvormen in de regio ontstaan. Dit moet vervolgens leiden tot een gevarieerd aanbod van flexibele onderwijstrajecten. De subsidie draagt daarnaast bij aan een sterkere samenwerking tussen scholen en werkgevers, gemeenten, het UWV en andere partners, om via bij- en omscholing te zorgen voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt.
 

Overzicht gehonoreerde projecten

De succesvolle aanvragers van deze eerste ronde gaan een variatie aan werkvormen, nieuwe leertechnologieën en leermiddelen ontwikkelen voor de zogeheten derde leerweg. Hieronder staan de samenwerkingsverbanden met een korte omschrijving van de projecten:
 
  • AOC Aeres en opleider Litop richten zich op het ontwikkelen van flexibele maatwerktrajecten in de levensmiddelenindustrie door middel van e-learning in de regio ‘Food Valley’.
  • Deltion College en opleider ORGB en RegioOpleiders zetten zich in op competentiegericht onderwijs en spelen in op bedrijfsspecifieke situaties.
  • ROC Aventus en Litop gaan samen nieuwe digitale content voor e-learning ontwikkelen voor individuele leerroutes in de procesindustrie.
  • Cibap, opleider LOI en Brainstud gaan in de ICT-branche elkaars kennis en kunde delen. Zij willen studenten via een online-omgeving verleiden tot het volgen van flexibele opleidingen, én tot het blijven leren door middel van een premium aanbod.
 
Op de website van DUS-I is meer informatie over de gehonoreerde projectvoorstellen te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids