Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Mbo’ers die carrièreperspectieven (heel) sterk hebben laten meewegen in hun keuze voor een opleiding zijn succesvoller op de arbeidsmarkt. Ze hebben vaker werk, verdienen een hoger uurloon, hebben vaker werk op niveau, een betere aansluiting met de studierichting, en zijn tevredener met hun functie of beroep. Dat blijkt uit het rapport ‘De rol van arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo’ers’. Het onderzoek werd gedaan door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, zo meldt de universiteit.

In een keuze-experiment vroegen de Maastrichtse onderzoekers jongeren om te kiezen tussen twee mbo-opleidingen die qua persoonlijke voorkeuren of competenties en verwachte arbeidsmarktkansen na diplomering sterk van elkaar verschillen. Uit het experiment blijkt dat jongeren erg gevoelig zijn voor de verwachte arbeidsmarktkansen bij het maken van de opleidingskeuze. Bovendien komt uit het experiment naar voren dat studiekiezers prima bereid zijn te kiezen voor een opleiding die minder bij hun interesses past als de arbeidsmarktkansen voor die opleiding beter zijn. Ten derde blijkt uit de analyses dat het signaal ‘slecht’ (of het nu gaat om slecht passend bij interesses of slechte arbeidsmarktkansen) een groter effect heeft op het niet kiezen voor een opleiding dan de boodschap ‘goed’ op de kans dat de opleiding wél gekozen wordt.
 
Jongeren maken hun studiekeuze niet altijd op basis van een rationale overweging over wat zij met hun opleiding kunnen bereiken. “In de opleidingskeuze spelen verwachtingen rond de eigen voorkeuren, competenties, en de match met de inhoud van de studie een belangrijke rol. Deze verwachtingen worden mede bepaald door de sociale context zoals de invloed van ouders en vrienden, en eerder opgedane ervaringen”, aldus onderzoeksleider prof. dr. Didier Fouarge. 
 
Toch blijkt uit de wetenschappelijke literatuur dat jongeren wel degelijk reageren op informatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen, en dat deze informatie de studiekeuze beïnvloedt. “Informatie over de verwachte arbeidsmarktkansen van opleidingen zou eigenlijk een integraal onderdeel moeten zijn van de standaard loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) activiteiten die jongeren ondernemen”, adviseert Fouarge. “Jongeren zouden ook beter begeleid moeten worden bij het verwerken van deze informatie.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids