Normal_3d_printer_techniek_wetenschap

40 procent van de niet-leraren zou wel in het onderwijs willen werken. Ook maakt een breder loopbaanperspectief (binnen én buiten het onderwijs) het leraarschap aantrekkelijker. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Platform Bèta Techniek, zo meldt de organisatie.

Aanleiding voor het onderzoek is de remmende werking van het toenemende lerarentekort op de groei van het aantal leerlingen dat een bètatechnische richting kiest. Het aantal onvervulde vacatures voor bètadocenten in het voorgezet onderwijs neemt de komende jaren flink toe en tot 2020 zijn bijna 2.400 nieuwe techniekdocenten in het mbo nodig. 
 
In de zoektocht naar nieuwe doelgroepen liet PBT, namens het kabinet belast met de uitvoering van het Techniekpact, daarom onderzoek doen naar de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen. Het animo blijkt verrassend groot: 40 procent van de niet-leraren wil in het onderwijs werken. 
 
Deze uitkomsten sluiten naadloos aan bij de adviezen en voorgestelde aanpak in het rapport Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt (2016): stel het individu centraal, bied aantrekkelijke leerroutes, maak uitdagende werkroutes mogelijk en creëer in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven circulaire carrières. Circulaire carrières zijn loopbanen waarin mensen zich vanuit hun talent in verschillende werkomgevingen ontwikkelen. Dat gebeurt nu al regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan de journalist die politiek adviseur wordt of een softwareontwikkelaar die ondernemer wordt. Het onderzoek laat zien dat deze visie juist ook voor het onderwijs kansen biedt.
 
De Techniekpactregio Zuidoost-Nederland pakte die uitdaging aan en testte de visie de afgelopen anderhalf jaar succesvol in de praktijk met een pilot voor (v)mbo docenten. Nienke Meijer, collegevoorzitter van Fontys Hogescholen en betrokken bij de pilot: “Het is een uitdaging om anders te kijken naar ontwikkelkansen voor individuen en bestaande systemen te vernieuwen. Het vraagt om innovatiekracht en samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden. De eerste resultaten laten zien dat een laagdrempelige introductie naar het leraarschap, meer loopbaanopties en individuele korte maatwerkroutes nieuwe doelgroepen aanspreken.” 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids