Normal_werk__werken__arbeidsmarkt

De MBO Raad is blij met de voortdurende aandacht in het nieuws voor de arbeidsmarktvraagstukken. De urgentie van een breed nationaal pact van onderwijs, werkgevers in de verschillende sectoren en de overheid wordt hiermee nog eens onderstreept. Tegelijkertijd vindt voorzitter Ton Heerts het vreemd dat ondanks de dringende oproepen het nog te stil blijft in Den Haag. Dit meldt de MBO Raad.

Het ROA concludeerde gisteren dat voor de grote groep mbo-geschoolden een leven lang ontwikkelen nodig is om aansluiting te houden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. uit Het rapport blijkt dat de arbeidsmarktperspectieven beter worden naarmate het opleidingsniveau hoger is. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Volgens Heerts sluit het ROA-rapport naadloos aan op het SER-rapport over toekomstbestendigheid van het beroepsonderwijs. “Alle seinen zouden dus op groen moeten staan als het gaat om het gevoel van urgentie voor investeren in een leven lang ontwikkelen.” 
 
Des te opmerkelijker vindt de voorzitter van de MBO Raad dat het te stil blijft vanuit Den Haag. Vanuit het werkveld zijn er genoeg goede initiatieven, maar de steun van de overheid is ook hard nodig. Heerts gaat ervan dat het debat deze week in de Kamer over de begroting onderwijs 2018 in elk geval al tot concrete stappen voor een nationaal akkoord leidt: “Daartoe roepen we ook op in onze brief die we de vaste Kamercommissie OCW hebben gestuurd ter voorbereiding op het begrotingsdebat.” Maar OCW alleen kan de kar van leven lang ontwikkelen niet trekken. “Daar zijn nog twee andere ministeries voor nodig: EZK en SZW. Mbo en samenleving kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien en ook mbo en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zullen dus ook deze twee ministeries blijven adresseren.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids