Normal_vrouw_werk_student_personeel343

Onlangs zijn diverse gegevens op Onderwijs in Cijfers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bijgewerkt. De actualisaties betreffen de positie op de arbeidsmarkt van leerlingen en studenten die het onderwijs hebben verlaten. Ook zijn er nieuwe cijfers over de verdiende uurlonen van deze schoolverlaters. Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Bijna 82.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2014/2015 het onderwijs. Daarvan hadden er iets meer dan 50.000 een diploma en iets minder dan 32.000 geen diploma.

Ruim 86 procent van de gediplomeerde hbo-ers die uitstroomden in studiejaar 2014/2015 had in oktober 2015 werk. Dit is na 2014 het 2e jaar op rij waarbij het percentage werkenden groter is dan een jaar eerder. In de periode 2007-2013 was juist een dalende trend te zien. Een kleine minderheid komt direct na de opleiding in een uitkering terecht. In oktober 2015 had iets minder dan 4 procent van de gediplomeerde hbo-uitstromers een uitkering.

Studenten met een master-diploma hebben gemiddeld minder vaak werk dan studenten met een bachelor-diploma. Bachelor uitstromers uit de richtingen 'Gezondheidszorg' en 'Onderwijs' hebben de beste aansluiting op de arbeidsmarkt en het hoogste uurloon. Uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' hebben de minst goede aansluiting en het laagste uurloon.

Starters op de arbeidsmarkt vinden niet altijd werk op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat 80 procent van de hbo-schoolverlaters een baan op eigen niveau heeft in 2016. Over de tijd is dit aandeel gestegen.

Meer cijfers en grafieken zijn te vinden op de website van Onderwijs in Cijfers

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids