Normal_studiefinanciering

Als de Eerste Kamer instemt met de invoering van het nieuwe leenstelsel zal er voor studenten veel veranderen in de financiering van hun studie. Uit onderzoek van jongerenbond FNV Jong, scholierenorganisatie LAKS en mbo-bond JOB blijkt echter dat veel jongeren niet op de hoogte zijn van wat hen dan te wachten staat. Drie op de vier jongeren onderschatten hun te verwachten studieschuld binnen het leenstelsel, zeggen de organisaties. Dit meldt JOB.

“We hadden wel de verwachting dat jongeren niet goed op de hoogte zouden zijn, maar de resultaten uit het onderzoek zijn schrikbarend”, aldus voorzitter Michiel Steegers van JOB. Voor het onderzoek werden aan 1365 jongeren vragen gesteld over de veranderende wetgeving in de studiefinanciering.

Daaruit blijkt dat een op de tien jongeren nog denkt dat de basisbeurs blijft bestaan. Ook heeft de helft van de huidige studenten  niet door dat het vierde jaar studiefinanciering voor hen verdwijnt. Over het aflossen van de studieschuld bestaat ook veel onwetendheid. Ruim 70 procent van de jongeren weet niet wat de maximale afbetalingstermijn is en twee derde is niet op de hoogte dat de rente niet de gehele looptijd van de schuld vaststaat.
“Het kleine beetje voorlichting dat minister Bussemaker geeft, is misleidend en onjuist”, stelt Annelotte Lutterman van scholierenorganisatie LAKS. “En dat terwijl jongeren nog maar twee dagen hebben om zich aan te melden voor een decentrale selectie. Het is te erg voor woorden dat de minister ook deze jongeren in de kou laat staan”.

Meer dan de helft van de jongeren zegt meer te zullen gaan werken om de studie te kunnen betalen. Daarvan zegt acht van de tien dat ze verwachten dat dit ten koste zal gaan van de tijd die ze in hun studie steken. “Studeren zal geen eerste prioriteit meer zijn in het leenstelsel”, voorspelt Marjelle Boorsma van FNV Jong. “Jongeren zullen zich eerder bezighouden met de vraag of ze aan het eind van de maand nog wel rond kunnen komen. Dat dit ten koste gaat van de studieresultaten is een zekerheid. Die kenniseconomie die de minister zo graag wil, kan ze in het leenstelsel wel vergeten”.

© Nationale Onderwijsgids