Eerste examendag zorgt voor meer dan 35.000 klachten bij het LAKS

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn al ruim 35.000 klachten binnengekomen over de centrale eindexamens, die dinsdag zijn begonnen. In 2023 ontving het LAKS ruim 18.500 klachten op de eerste dag van de examens. Het jaar daarvoor waren dat er zo'n 31.000. "De klachten stromen nog steeds binnen", zegt een woordvoerder van de scholierenorganisatie.

Het LAKS kreeg veel klachten over geluidsoverlast tijdens de examens, maar er zijn ook heel wat inhoudelijke klachten binnengekomen. Deze klachten bespreekt het LAKS met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Als een klacht door het CvTE gegrond wordt verklaard, kan dat betekenen dat de normering wordt aangepast.

Examen wiskunde A voor havo 

De meeste klachten gingen over het examen wiskunde A voor havo, gevolgd door de examens Engels en geschiedenis voor vmbo gemengde en theoretische leerweg. Met name vraag negen van het havo-examen wiskunde A kon op veel klachten rekenen, bijna 1500 volgens de woordvoerder. Veel examenleerlingen beklaagden zich erover dat vragen onduidelijk en vaag geformuleerd waren.

Behalve wiskunde A stonden dinsdag ook wiskunde B en muziek op het programma voor havo-leerlingen. Voor vwo stonden Grieks en biologie op de rol. Het vmbo-basis trapte de examenperiode af met Nederlands, terwijl vmbo-kader begon met biologie. De laatste examens van het eerste tijdvak zijn op 29 mei.

Door: ANP