Eindexamens voor alle scholieren in Nederland van start

Ruim 191.000 middelbare scholieren beginnen dinsdag aan hun centraal schriftelijk eindexamen. Een deel van hen is eerder al begonnen.

De meeste leerlingen, ruim 96.000, zitten op het vmbo. Verder doen bijna 56.000 havisten en ruim 39.000 vwo'ers eindexamen.

Toename op het vmbo

Vorig jaar deden bijna 186.000 jongeren eindexamen en het jaar ervoor ongeveer 188.000. Het aantal vwo'ers en havisten is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, de toename is op het vmbo te zien.

Het eerste tijdvak begint dinsdag met geschiedenis en staatsinrichting voor vmbo, muziek voor havo en Grieks voor vwo. In de middag zijn biologie (vmbo kb en vwo), wiskunde A en B (havo), Engels (vmbo gl en tl) en Nederlands (vmbo bb) aan de beurt. De laatste examens uit deze ronde zijn op 29 mei.

Schriftelijk staatsexamen speciaal onderwijs 

Voor enkele tienduizenden vmbo-leerlingen startten de examens vorige maand al. Scholen kunnen digitale eindexamens voor leerlingen van het vmbo basis- en kaderonderwijs vanaf 1 april afnemen. Ook leerlingen die schriftelijk staatsexamen doen, bijvoorbeeld leerlingen uit het speciaal onderwijs, zijn al begonnen.

Uitslag op 12 juni 

Op 12 juni krijgen de scholieren de uitslagen van het eerste tijdvak te horen. Dan weten ze of ze de vlag met hun rugtas al mogen ophangen. Leerlingen die nog niet geslaagd zijn, krijgen een herkansing in de tweede ronde. Dat tijdvak begint op 18 juni en duurt een week. De uitslagen daarvan komen op 2 juli.

Klachten over examens melden bij het LAKS 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft elk jaar een punt waar scholieren hun klachten over de eindexamens kunnen melden. Dat kan telefonisch en online. Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul neemt woensdag de telefoon aan om klachten aan te horen. Het meldpunt kreeg vorig jaar een recordaantal van 312.354 klachten. LAKS noemde dat zorgwekkend en had de indruk dat leerlingen "zich niet goed genoeg voorbereid voelden op het examen door de gevolgen van de coronapandemie".

Door: ANP