Vaste vergoedingsbedragen voor groep gedupeerde ouders toeslagen

Voor de groep gedupeerde ouders die naast materiële schade ook immateriële schade vergoed moeten krijgen die is veroorzaakt door de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst, ligt een alternatief plan op tafel. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kunnen deze schade straks vergoed krijgen op basis van vaste bedragen, én zij hoeven niet te bewijzen dat die door het optreden van de fiscus is veroorzaakt.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) heeft dit plan vrijdag naar de Kamer gestuurd. Het gaat nog om een voorstel, onderdeel van "een reeks aanvullende en nieuwe acties" om de afhandeling van de toeslagenaffaire te versnellen. Premier Mark Rutte beloofde recent dat het kabinet daar werk van zou maken.

Fraude 

De compensatie van gedupeerde ouders loopt op enkele punten vast en verloopt daardoor voor veel ouders erg traag. Dit terwijl zij gecompenseerd worden omdat ze jarenlang onterecht als fraudeur zijn behandeld. Vaak moesten ze grote bedragen aan voorgeschoten kinderopvangtoeslag terugbetalen, zonder dat er bewijs van fraude lag.

Immateriële schade 

Voor de "alternatieve route" komen gedupeerden in aanmerking die het vaste bedrag van 30.000 euro hebben ontvangen, daarna integraal zijn beoordeeld op hun materiële schade, en daarna nog meer schade vergoed kunnen krijgen. Het gaat om ongeveer 2300 ouders. Zij vragen dus een vergoeding van immateriële schade, zoals een scheiding. Belangrijk is volgens De Vries ook dat ouders niet meer hoeven te bewijzen dat die schade is veroorzaakt door het toeslagenschandaal. Gedupeerden vinden dat "heel lastig", zegt de bewindsvrouw. Wanneer het plan kan worden ingevoerd, is nog niet bekend.

Van ouders die zich als gedupeerde hebben gemeld, inmiddels 62.300, wordt vaak snel gecheckt of zij daadwerkelijk gedupeerd zijn. Iets minder dan de helft (29.400) wordt erkend als gedupeerde, en krijgt dan 30.000 euro compensatie.

Integrale boordeling 

Inmiddels heeft meer dan een derde van de aangemelde ouders een integrale beoordeling gehad, waarbij wordt gekeken of zij recht hebben op een hoger bedrag. Daarna komen zijn normaal gesproken terecht bij de Commissie Werkelijke Schade om ook immateriële schade vergoed te krijgen. Daarnaast denkt De Vries, op basis van plannen van een stichting en verzekeraars, dus aan de alternatieve route.

De Vries en het ministerie van Financiën blijven intussen ook werken aan manieren om andere stappen in het proces, zoals de integrale beoordeling, vlotter te laten verlopen.

Door: ANP