Normal_kinderopvang_creche_spelen

Jonge kinderen die voor het eerst naar de kinderopvang gaan of na een tijd afwezig te zijn geweest weer terugkeren, ervaren stress. Net als hun ouders, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Door meer ondersteuning te bieden tijdens de wenperiode, kan de stress bij ouder en kind sneller verdwijnen. Dit melden ZonMw en Kinderopvangtotaal.nl. 

Kinderen in Nederland kunnen al naar de opvang als ze 6 weken oud zijn. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden met speekselafnames en vragenlijsten blijkt dat baby’s die naar de opvang gaan iets meer stress hebben dan thuis. Volgens onderzoeker Sanne de Vet hangt dit samen met hoe ouders zich voelen. Moeders die onrust ervaarden door bijvoorbeeld verlatingsangst brengen dat over op hun kind. Moeders met minder verlatingsangst hebben ook baby’s met minder stress. Volgens de Vet is het een opvallende conclusie dat ouders invloed hebben op het stressniveau van een kind op de opvang. “Vaak wordt alleen gekeken naar de omstandigheden van de opvang zelf.”

De meeste ouders binnen het onderzoek waren blij met de wenperiode op de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers communiceren actief aan het begin en einde van de dag en foto’s gedurende de dag worden zeer gewaardeerd.

Terugkeer na lange afwezigheid

Uit een deelonderzoek onder meer dan 600 ouders blijkt dat 70 procent van de ouders stress had tijdens de sluiting van de kinderdagverblijven tijdens lockdowns. Ruim 30 procent vond de heropening juist meer stressvol en ervaarde daardoor negatieve emoties. Ze mochten bijvoorbeeld niet meer mee naar binnen met hun kind, wat tot een vervelend afscheid tussen ouder en kind kon leiden.

Extra aandacht voor wenperiode

De onderzoekers stellen dat stress niet per se slecht is, maar dat meer ondersteuning een positievere ervaring oplevert en ook bijdraagt aan de ontwikkeling het welzijn van ouders en kinderen. Ze adviseren kinderdagverblijven dan ook om in gesprek te gaan met ouders over hun gevoelens en extra aandacht te besteden aan de wenperiode. En door met ouders in gesprek te gaan over routines thuis en vertrouwde manieren van troosten, kunnen ouders met een geruster hart weg en weten kindjes beter wat ze kunnen verwachten op de opvang.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky