Aangepast Protocol Kinderopvang en COVID-19, quarantaine niet meer nodig

Kinderen van 0 tot en met drie jaar hoeven per 15 oktober niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie één) of nauw contact (categorie twee) zijn van iemand met COVID-19. Dit geldt voor contact zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om tijdens de tien dagen na het contact met de besmettelijke persoon contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het kabinet heeft het OMT advies overgenomen om de quarantaine voor kinderen jonger dan vier jaar te laten vervallen, ongeacht of zij huishoud- of nauw contact zijn, omdat deze kinderen een erg kleine rol spelen in de transmissie van het coronavirus.

Protocol

Tijdens de tien dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies voor deze kinderen wel om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD. Het protocol is reeds aangepast aan de hand van de wijzigingen.

Quarantaineadviezen

De quarantaineadviezen zoals die nu binnen het bron- en contactonderzoek gelden voor kinderen van vier tot en met 12 jaar blijven gehandhaafd vanwege de huidige epidemiologische situatie en onzekerheid over de toename van infecties, ziekenhuis- en IC-opnames voor de komende periode.

Door: Nationale Onderwijsgids