Meer Groningse peuters maken gebruik van vroeg voorschoolse educatie

De gemeente Groningen wil dat alle jonge kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. De gemeente heeft daarom fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Groningen. De zogeheten vve (voor- en vroegschoolse educatie) vindt plaats op gecertifieerde kinderopvanginstellingen. Dit meldt de gemeente Groningen.

In 2020 hebben 626 peuters een vve-indicatie gekregen. 570 peuters (91 procent) zijn succesvol toegeleid naar een kinderopvanglocatie met een vve-aanbod. Sinds 2018 zijn er in totaal 247 meer peuters gebruik gaan maken van het vve-aanbod. Deze kinderen hebben veelal ouders die niet werken en gingen voorheen niet naar de opvang. Met financiering van de gemeente kunnen juist deze kinderen nu ook naar de opvang.
 

16-uursaanbod

In totaal zijn er nu 7 kinderopvangorganisaties met een vve-aanbod. Bij deze organisaties zijn tientallen locaties aangesloten die peuters een mooi voorschools programma aanbieden. De gemeente Groningen is in 2018 gestart met de invoering van het 16-uursaanbod voor alle peuters. Groningen loopt hiermee ruim voor op de wettelijke invoering die vanaf 1 augustus 2020 ook voor andere gemeenten in Nederland is gaan gelden.  
 

Invloed coronacrisis

De coronacrisis is van invloed geweest op de uitvoering van het vve-aanbod in 2020. Zo moest bijvoorbeeld de scholing voor beroepskrachten uitgesteld worden. Daarom wordt het programma met een jaar verlengd tot en met 2022. De activiteiten die in 2020 vanwege corona zijn blijven liggen worden weer opgepakt. Zo zal het promotiemateriaal geactualiseerd worden en opnieuw worden verspreid. Daarnaast krijgen ouders van jonge kinderen een brief met daarin informatie over deelname aan vve en het belang daarvan. Doel van alle inzet is om nog meer peuters deel te laten nemen aan vve.
 
Door: Nationale Onderwijsgids