Kinderopvangmedewerkers willen betere scholing taalontwikkelingsstoornissen

De kinderopvang kan een belangrijke rol spelen in het helpen van kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS). De opvang kan zowel helpen met signaleren en doorverwijzen als met het goed begeleiden van kinderen met een TOS. Dit meldt Kinderopvang Totaal op basis van een publicatie in vakblad Vroeg.

Onderzoek onder pedagogisch professionals toont aan dat 44 procent van hen in de afgelopen drie jaar kinderen met een TOS op hun groep heeft gehad.

Kennis over TOS

De meeste pedagogisch professionals geven aan dat ze bekend zijn met de term TOS, maar 45 procent vindt van zichzelf dat hij of zij er te weinig kennis over heeft. Het onderzoek toont ook aan dat 30 procent van de pedagogisch professionals niet weet dat kinderen met een TOS laat gaan praten, en 20 procent ten onrechte denkt dat meertaligheid kan leiden tot een TOS.

Meer aandacht en betere scholing

Van de ondervraagde pedagogisch professionals geeft een groot deel aan van mening te zijn dat er meer aandacht voor TOS moet komen. Ook hebben zij zelf behoefte aan betere scholing over dit onderwerp, zowel qua theoretische als praktische kennis over hoe je stoornissen kunt signaleren en hoe kinderen met een TOS het beste ondersteund kunnen worden. Een belangrijke reden voor betere scholing is voor de professionals dat kinderen met een TOS vaak minder goed meekomen op de kinderopvang.

Door: Nationale Onderwijsgids