Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Vandaag wordt de pedagogisch medewerker in het zonnetje gezet. Op deze jaarlijkse Dag van de Leidster krijgen leiders, leidsters en gastouders in de kinderopvang extra aandacht en waardering voor het werk dat zij doen.

In totaal zijn er 4.400 kinderdagverblijven in Nederland, die ongeveer 900.000 kinderen opvangen. Dagelijks zijn duizenden leiders en leidsters in kinderdagverblijven aanwezig voor de opvang van deze kinderen. Zij hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen en kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en een grote flexibiliteit.
 
Daarom wordt elk jaar op de derde donderdag van september de Dag van de Leidster en Gastouder gevierd. Pedagogisch medewerkers in de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen en de buitenschoolse opvang en de gastouders worden in het zonnetje gezet. De themadag werd in 2002 in het leven geroepen door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang, om het werk van kinderleid(st)er te promoten. Toen richtte het zich alleen nog op medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso's. Inmiddels is deze dag nu ook gericht op de gastouders.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: http://www.dag-van-de-leidster.nl/