Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Tegelijkertijd met de Landelijke Rapportage heeft de inspectie nog een rapport over de kinderopvang uitgebracht. In 'Verschillen in gdd-toezicht in kaart gebracht' blijkt de uitvoering van het toezicht door de ggd'en uiteen te lopen. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Dit blijkt bijvoorbeeld in de hoeveelheid voorwaarden die ze gemiddeld toetsen en de geconstateerde tekortkomingen bij de jaarlijkse onderzoeken. Hieraan liggen verschillende factoren  ten grondslag. Bij belangrijke verschillen zoals de toepassing van het risicomodel en het risicoprofiel en de inzet van het instrument overleg en overreding is het aan de ggd'en en gemeenten samen te bepalen welke verschillen 'ongewenst' zijn. Het is aan het veld om te verkennen wat noodzakelijk is om tot een gewenste situatie te komen, vindt de Onderwijsinspectie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids