orona creëert uitdagingen en kansen voor internationalisering hoger onderwijs''

De pandemie heeft veel uitdagingen met zich meegebracht voor de internationalisering in het hoger onderwijs, maar ook kansen om te leren en te innoveren, zo blijkt uit een nieuwe studie van Nuffic. Het doel hiervan is een duidelijker beeld te krijgen van de internationalisering tijdens de pandemie, in de hoop hogescholen en universiteiten, en de overheid, meer inzicht te geven in de huidige uitdagingen, de ervaringen van het personeel en de manieren om met deze crisis – en toekomstige crises – om te gaan. Dit meldt Nuffic.

Elli Thravalou interviewde hiervoor 19 professionals van 13 verschillende hogeronderwijsinstellingen in Nederland. In de 24 bladzijden tellende studie wordt ingegaan op het COVID-19-beleid, online alternatieven, de gevolgen voor het personeel, copingmechanismen en de behoeften van het personeel. "Uit onze bevindingen blijkt dat het werk van medewerkers die zich met internationalisering bezighouden, tijdens de pandemie ingrijpend is veranderd. Hogeronderwijsinstellingen moesten snel een COVID-19-beleid uitstippelen en diverse uitdagingen en dilemma's het hoofd bieden. In combinatie met een aanvankelijk gebrek aan informatie en een duidelijk tijdpad leidde dit tot veel stress en verwarring bij het personeel.”
 

Flexibiliteit en inclusie

Ondanks de uitdagingen van de pandemie waren er ook veel positieve kanten. "De belangrijkste daarvan is dat instellingen gedwongen werden om innovatiever te worden", zegt Elli. "Vóór de crisis stonden velen huiverig tegenover online onderwijs. Nu merken zij dat het niet alleen werkbaar is, maar ook dat het flexibiliteit en mogelijkheden tot inclusie biedt. Studenten die vroeger niet naar het buitenland konden vanwege financiële of fysieke beperkingen, krijgen plotseling de mogelijkheid om vanuit hun veilige thuisomgeving internationale ervaring op te doen."
 
Bovendien leerden personeel en instellingen de waarde van crisismanagement kennen. "Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn van cruciaal belang om een crisis het hoofd te bieden. Om beter voorbereid te zijn op toekomstige calamiteiten, zouden instellingen voor hun personeel een training in crisis- en stressmanagement kunnen verzorgen.”
 

Veerkracht

Elli hoopt dat de studie medewerkers op internationaliseringsvlak nieuwe inzichten en ideeën aanreikt, vooral over de verschillende manieren van omgaan met een crisis. De instellingen kunnen op hun beurt de behoeften van het personeel leren kennen, zowel op psychologisch als technologisch gebied. "We hebben vastgesteld dat sommige medewerkers behoefte hebben aan betere infrastructuur en technische faciliteiten."
 
Elli: "Ik was verbaasd over de veerkracht van de mensen die ik interviewde. Zij vonden creatieve oplossingen in een hectische situatie, wisten contact te houden en vonden zelfs manieren om nieuwe partnerschappen aan te gaan met instellingen in het buitenland. Eén geïnterviewde vatte het het best samen: "Als het moeilijk is, betekent het dat we leren."
 
Door: Nationale Onderwijsgids