Zicht op deel van de Breda University of Applied Sciences, Monseigneur Hopmansstraat 2, 4817 JS Breda door G. Lanting

Er is momenteel veel discussie in Nederland over de toestroom van internationale studenten in het licht van de migratieproblematiek. In een recent voorstel biedt demissionair onderwijsminister Dijkgraaf de instellingen een aantal instrumenten waarmee ze de instroom kunnen beperken. Maar het wetsvoorstel gaat velen niet ver genoeg. NSC stelt voor om het Nederlandse migratiesaldo drastisch in te perken en ook het aantal internationale studenten terug te dringen. Ook andere partijen, zoals onder meer de CU, FvD en PVV willen de instroom van internationals beperken, meldt Breda University of Applied Sciences.

Denemarken als voorbeeld

Daar waar in Nederland dus momenteel de rem dreigt te worden gezet op internationalisering van het onderwijs, zijn er andere Europese landen, zoals Denemarken, die precies het tegenovergestelde doen. Zij hebben al lang ervaren dat een rem op internationalisering van het onderwijs slecht is voor de economie, arbeidsmarkt en het innovatievermogen van een land. In 2021 besloot het Deens kabinet het aantal Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs drastische te verminderen. Dat zou kosten besparen en het onderwijs toegankelijk houden voor Deense studenten. De Deense regering heeft inmiddels deze koers rigoureus omgegooid en heet dat beleid teruggedraaid, nadat werkgevers hadden geklaagd over het oplopende tekort aan hoopopgeleide arbeidskrachten. Ook andere initiatieven, zoals een Europees diploma, benadrukken het belang van een internationale koers voor Nederland.

“Het Nederlandse debat over internationale studenten wordt ten onrechte op een hoop gegooid met het migratiedebat, maar het ís geen migratievraagstuk. Internationalisering in het onderwijs is een win-win waarin jonge mensen bij ons komen studeren, werken en met hun kennis en internationale blik bijdragen aan een gezonde economie en een krachtige samenleving van handelsland Nederland”, aldus het persbericht. “Internationale studenten zijn deel van de oplossing, dus Nederland: koester je internationale studenten.”

Door: Nationale Onderwijsgids