Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Nederlandse Defensie Academie, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University verenigen zich in de Logistics Community Brabant (LCB). De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda gaan samen 6 miljoen euro investeren hierin. Uitvalsbasis van het netwerk wordt een kenniscentrum op de NHTV-campus in Breda. Dit meldt provincie Noord-Brabant.

Het LCB gaat logistieke bedrijven ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda: “Dit netwerk versterkt alle samenwerkende partijen. De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door de unieke samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.” 
 
Het kenniscentrum zal naar verwachting nog dit jaar op de nieuwe campus van NHTV in Breda gelanceerd worden. Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van de LCB is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025. Nico van Os, lid van het College van bestuur NHTV Breda en namens de betrokken kennisinstellingen: “Het is uniek dat de hoge onderwijsinstellingen in Brabant op het terrein van logistiek zo’n commitment aangaan met bedrijfsleven. Omgekeerd is het voor de instellingen belangrijk nauwe banden te onderhouden met bedrijven en intensief samen te werken.”
 
De logistieke sector is van groot belang voor de Brabantse economie. 1 op de 9 werkende Brabanders heeft een logistieke functie. De sector is goed voor 160 duizend banen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids