Onderwijs-OMT adviseert over vinden van NPO-docenten en overgang po-vo

Het Onderwijs-OMT heeft twee nieuwe adviezen online gezet voor docenten, schoolleiders en andere professionals in het onderwijs. Het gaat hierbij om adviezen rondom het Nationaal Programma Onderwijs en de extra middelen die beschikbaar zijn om vertragingen door de coronacrisis tegen te gaan. Dit meldt Onderwijs-OMT.

Het eerste advies gaat over hoe scholen met de NPO-gelden personeel kunnen vinden om de extra lesuren te draaien. Het tweede advies gaat in op uitdagingen die er zijn rondom de transitie van het primair naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen die de laatste anderhalf jaar van hun basisschooltijd gedeeltelijk thuis les hebben gekregen. 
 
Het OMT stelt adviezen op voor de Nederlandse onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. De adviezen zijn beknopt en gebaseerd op bestaand onderzoek. Ze worden opgesteld door leden van het Onderwijs-OMT, aangevuld met wetenschappelijke experts op een specifiek thema. 
 
De adviezen zijn hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids