Zorgen over brugklassers die op een te hoog niveau instromen

Er zijn zorgen over de dalende instroom van het aantal leerlingen binnen het praktijkonderwijs en het vmbo. Nu de nieuwe doorstroomtoets in werking is getreden krijgen basisschoolleerlingen sneller het advies om naar een hoger niveau te gaan. Het ministerie van Onderwijs ziet deze dalende instroom ook. De Sectorraad Praktijkonderwijs en Stichting Platforms Vmbo zijn bang dat de leerlingen alsnog het hogere niveau voortijdig gaan verlaten. Dat meldt Omroep Gelderland.

Leerlingen zijn echt niet opeens slimmer geworden. Dat zegt Freek Hubert van Praktijkonderwijs Zutphen. Aankomend schooljaar zitten daar 50 procent minder brugklassers dan aan de start van dit schooljaar.

Minder aanmeldingen van brugklassers 

Meerdere scholen in de regio zien dat er minder brugklassers zich aanmelden. Het Pro College, heeft zo’n 25 procent minder aanmeldingen. Onder alle 177 praktijkscholen van Nederland is er een inventarisatie geweest. Daaruit bleek dat de instroom van het aantal brugklassers een daling kent van 14 procent.

Stichting Platforms Vmbo (SPV) maakt zich ook zorgen. Volgend schooljaar hebben zich minder leerlingen aangemeld voor vmbo-basis en vmbo-kader. De VO-raad is bezig om te kijken hoe dit landelijk gesteld is.

Alsnog naar een lager niveau in het tweede schooljaar 

De SPV verwacht, net zoals de Sectorraad Praktijkonderwijs, dat leerlingen er in hun tweede of zelfs derde jaar achter komen dat dit niet hun juiste niveau is. Leerlingen moeten dan alsnog naar een lager niveau. Ook hebben ze dan het gevoel dat ze gefaald hebben. De Sectorraad Praktijkonderwijs wil juist faalangst voorkomen.

Meerdere adviezen 

De nieuwe doorstroomtoets geeft altijd meerdere adviezen, daarbij moet je denken aan praktijkonderwijs/vmbo-basis. Alleen praktijkonderwijs als advies geven kan niet meer. Dat maakt de doorstroomtoets lastig, zo stelt Eric Bouwens, vicevoorzitter van Sectorraad Praktijkonderwijs. “Een leerling die geen enkele opgave juist heeft gemaakt krijgt wel het advies praktijkonderwijs/vmbo-basis. Vaak wordt er dan voor het hoogst haalbare gekozen.”

Leerlingen moeten op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs volgen, maar dat is niet altijd het beste. “Leerlingen moeten een onderwijsadvies krijgen dat bij hun niveau past”, aldus Bouwens. Een woordvoerder van onderwijsminister Mariëlle Paul geeft toe dat de instroom naar het praktijkonderwijs en het vmbo lager zijn dan in andere jaren. Zij wijst echter naar de docenten, want zij kunnen het schooladvies van hun leerlingen altijd aanpassen. ‘De doorstroom naar het voortgezet onderwijs houden wij in de gaten en we blijven de leerlingen goed monitoren.”

Aangemeld voor een middelbare school 

Alle achtstegroepers hebben zich al aangemeld voor een nieuwe middelbare school. “Leerlingen starten nu wel op een middelbare school, maar dat is niet altijd op het juiste niveau. Daarmee doen we de kinderen echt tekort”, aldus Arjen Daelmans, voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk