Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Ook in het komende schooljaar kunnen docenten, intern begeleiders en bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers meelopen met een onderwijsinspecteur tijdens themaonderzoeken bij scholen. Aan onderwijsprofessionals uit de praktijk biedt de Inspectie van het Onderwijs sinds enkele jaren de gelegenheid mee te doen aan meerdaagse onderzoeken, als zogeheten Tijdelijk Toegevoegde Experts. Geïnteresseerden met verschillende deskundigheid kunnen zich tot 23 oktober 2019 aanmelden. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De onderwijsprofessional die als expert aan een onderzoek wordt toegevoegd, kan leren van de praktijk op collega-scholen en daarbij zelf ervaren hoe de inspectie te werk gaat. De praktijkexpertise van deze professional kan anderzijds bijdragen bij aan de kwaliteit van het onderzoek. De gevraagde inzet van de leraren is 5 tot 10 dagen, verspreid over het schooljaar.
 

3 onderzoeksthema’s: overgangen, kwetsbare leerlingen, strategisch HRM

Er is in schooljaar 2019/2020 ruimte bij onderzoeken in 3 thema’s. Ten eerste is er een aantal onderzoeken naar (flexibele) leerroutes en doorlopende leerlijnen. Wat is er nodig om leerlingen soepel te laten overstappen tussen primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs? De inspectie nodigt mensen uit het werkveld uit die expertise hebben op een of meer van deze overgangen, of die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in dit thema.
 
Het tweede onderzoeksthema gaat over kwetsbare groepen leerlingen in het speciaal onderwijs, over de kwaliteit van onderwijs-zorg-arrangementen. Hier worden experts gezocht die ervaring hebben met leerlingen uit de doelgroep, en die aan het onderzoek kunnen bijdragen.
 
Het derde onderzoek bekijkt het zogeheten strategisch human resource management op scholen, ofwel het strategische personeelsbeleid. Daarbij zoekt de inspectie strategisch HRM-deskundigen die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs.
 
Meer informatie is te vinden op de speciale webpagina 'Leraren als tijdelijk toegevoegd expert'.
 
Door: Nationale Onderwijsgids