Normal_docent__leraar__school__leerkracht

Het project informED van Universiteit Twente, Universiteit Maastricht en SLO is uitgebreid. 24 middelbare scholen met 72 docenten Nederlands, Engels en scheikunde doen mee. Doel is om in kaart te brengen over welke kennis, vaardigheden en attitude docenten moeten beschikken om formatief toetsen te kunnen toepassen in de eigen lespraktijk. Dit meldt SLO.

Formatief toetsen

InformED is een gezamenlijk project van de Universiteit Twente, SLO en Universiteit Maastricht en richt zich op wat formatief evalueren betekent voor de docent. De winst van formatief evalueren is dat leerlingen gaan denken vanuit leerdoelen. Dat geeft hen grip op het leerproces. Maar voor docenten is het niet eenvoudig om (toets)resultaten van leerlingen te vertalen naar instructie-op-maat in de klas. Hoe ontwikkel je daarvoor de benodigde competenties?
 

Eigen lespraktijk

Op basis van onderzoek wordt in kaart gebracht over welke kennis, vaardigheden en attitude docenten moeten beschikken om formatief toetsen te kunnen toepassen in de eigen lespraktijk. In 2018 is een eerste pilot gestart met een beperkt aantal scholen en docenten: van elke school een docent Nederlands, Engels en scheikunde.
 
De eerste pilot krijgt nu een vervolg met 24 scholen en 72 docenten, dat is een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van eerdere verwachtingen. "Dit betekent dat we starten met een quasi-experimenteel onderzoek waardoor je meer conclusies kunt trekken omdat je met controlegroepen gaat werken," zegt een enthousiaste Bas Trimbos, projectleider vanuit SLO.
 

Samenwerking

De training speelt een hoofdrol in het promotieonderzoek van Christel Wolterinck, conrector onderzoek en onderwijsontwikkeling bij SG Marianum in Groenlo. Zij promoveert bij de Universiteit Twente op formatief evalueren. Christel Wolverinck: "Samenwerking met SLO lag voor de hand omdat daar al jaren ervaring is met formatief evalueren," vertelt zij. "Met begeleiding van SLO hebben we eerst een pilot gedaan met docenten van drie vakken en vier scholen - waaronder natuurlijk Marianum - en daarna hebben we de training verbeterd in de opmaat naar een grotere pilot in 2019. "
 
Door: Nationale Onderwijsgids