Lerarentekort bestrijden met meer uren voor docenten

Scholen proberen in de strijd tegen het personeelstekort docenten meer uren te laten werken. Op dit moment werken de, meestal vrouwelijke werknemers, vaak parttime. De scholen proberen de docenten meer te laten werken én hun baan passender te maken voor meer werkplezier en minder werkdruk. Dat meldt de NOS.

Sophia Scholen, met basisscholen in de Duin-Bollenstreek, startte vorig jaar met een pilot op drie basisscholen. Bestuurder Eveline Driest legt uit dat het lerarentekort een groot probleem is. “We hebben 85 procent vrouwen in ons personeelsbestand. Zij werken gemiddeld twee derde van de tijd.”

Pilot

De eerste pilot zorgde voor een urenuitbreiding van 26 uur. Daarbij moet men denken aan twee uur tot een dag meer werken per persoon. Twaalf scholen hebben nu deelgenomen aan de pilot. Er wordt tijdens het traject gesproken met het schoolteam en de directeur. Leraren die dat willen kunnen meedoen aan een-op-een-gesprekken.

Kosten kinderopvang omhoog 

Het is een misverstand dat meer werken weinig oplevert. Veel medewerkers dachten van wel, omdat de kosten voor de kinderopvang dan ook omhooggaan. Met een zogenoemde werkurenberekenaar wordt bekeken wat extra werken de leraren precies brengt.

Directeur Kina Groenewoud van Kindcentrum Andreas heeft dit schooljaar met vijftien leerkrachten gesproken. Daaruit kwam naar voren dat een fulltimer nu af en toe een dag vrij wil buiten de vakanties om, maar een juf van groep is zes is nu een volle dag extra op school.

Kleine aanpassingen 

Mariëlle Bakker, leerkracht van groep 4, laat zien dat het niet altijd gaat om grote aanpassingen. Bakker werkt zelf drie dagen, maar gaat af en toe iets eerder naar huis als er iets belangrijks moet gebeuren met haar kinderen. Dat doet ze wel nadat de lessen zijn afgelopen.

Te hoge werkdruk 

Dit gaat dan niet om een urenuitbreiding, maar er wordt wel voorkomen dat leerkrachten uitvallen vanwege een te hoge werkdruk. Vooral in het primair onderwijs is dit belangrijk, want daar is een tekort van 9800 fte’s.

Stichting Het Potientieel Pakken helpt niet alleen het onderwijs. Ze zijn ook actief in de kinderopvang en de zorg met het uitbreiden van contracten. Scholen mogen zelf aan de slag met de pilot. Dat is het enige verschil met de andere sectoren en daardoor maakt dat het vergelijken lastiger.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk