Normal_staken__onderwijs__schoolbord

Vier op de vijf ouders staat achter de aangekondigde onderwijsstaking van 15 maart. Vooral de eis om de werkdruk te verlagen kan rekenen op veel sympathie onder ouders. Dit blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs via het Landelijk ouderpanel, zo meldt de organisatie.

Van de 80 procent die de voorgenomen staking steunt, is 50 procent van de ouders volledig voor. De overige 30 procent steunt de eisen wel, maar vraagt zich af of een staking het juiste middel is. De meeste ouders zullen naar eigen verwachting niet veel problemen ondervinden door de staking. Ze zijn zelf al thuis of ze kunnen opvang regelen. 
 
Aantrekkelijker leraarschap door werkdrukverlaging
80 procent van de ouders vindt dat er meer geld moet komen voor werkdrukverlaging. Volgens de ouders is dat de beste oplossing in de strijd tegen het lerarentekort. Het verhogen van de lerarensalarissen kan rekenen op sympathie van de helft van de ouders.
 
Slechts een kwart van de ouders staat desgevraagd achter de aangekondigde actie van de schoolleiders. Ouders vinden dat dit te veel onzekerheid voor de kinderen met zich meebrengt. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) riep schoolleiders vorige week op om in de eerste schoolweek van februari geen vervanging wegens ziekte te regelen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids