Hoeveel geld krijgt jouw school voor werkdrukverlaging?

De onderwijsbonden sloten in 2018 een werkdrukakkoord met minister Arie Slob (Onderwijs) om de hoge werkdruk aan te pakken. Elke school krijgt door dit akkoord ‘werkdrukgeld’ en mag zelf bepalen hoe dit besteed wordt. De Algemene Onderwijsbond (AOb) ontwikkelde een handige tool die berekent hoeveel geld elke school krijgt. Deze tool is nu aangepast aan de nieuwe bedragen voor het aankomende schooljaar. Dit meldt de AOb.

Minister Slob heeft 380 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het schooljaar 2021/2022. Hiervan gaat een deel naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso), een deel naar reguliere basisonderwijs en een deel naar het speciaal basisonderwijs.

AOb-sectorbestuurder Anton Bodegraven zegt over het werkdrukgeld: “Schoolteams kunnen kijken hoe het dit jaar is gegaan met het werkdrukgeld en een kleine evaluatie houden. Willen ze het geld nogmaals op dezelfde manier inzetten of zijn ze tegen andere dingen aangelopen. Hoe het werkdrukgeld wordt besteed, is onderdeel van het gesprek over het werkverdelingsplan.”

Met de rekentool kun je berekenen hoeveel geld jouw school krijgt voor werkdrukverlaging. Deze tool kun je hier vinden op de website van de AOb. Hier staat ook uitgelegd hoe je de tool moet gebruiken.

Door: Nationale Onderwijsgids