Staking in het basisonderwijs: 'Lerarentekort is een maatschappelijk probleem'

Aan de vooravond van nieuwe stakingen sprak de Nationale Onderwijsgids met drie ervaren rotten uit het primair onderwijs (PO), over hoe zij de situatie nu ervaren in vergelijking met 2017, toen zij ook werden geïnterviewd. Hun conclusies zijn unaniem: het lerarentekort is een allesoverheersend probleem geworden in het basisonderwijs, de tot nu toe geprobeerde oplossingen helpen niet genoeg, en het onderwijsveld moet niet bang zijn het hele systeem kritisch te bekijken om tot oplossingen te komen. Maar één ding mag ook vaker benadrukt worden: “Onderwijs is een prachtbaan!”

De geïnterviewden zijn: 
  • Edwin Borger (55), coach en trainer van zijinstromers, woordvoerder van het initiatief Meestert! om meer mannen voor de klas te krijgen, en interim-directeur. “Twee jaar geleden waren we bang dat het huis in brand zou vliegen, nu kunnen we concluderen dat de boel in de fik staat”; 
  • Marg Cornelissen (60), rayonbestuurder Primair Onderwijs bij de AOb (tot 2018 leerkracht in Wormer en parttime-onderwijsvakbondsconsulent bij de AOb). “Het lerarentekort wordt nu echt een maatschappelijk probleem, maar ik denk dat dat goed is: ouders zien nu ook dat dit niet kan.”; 
  • en Helene Steijn (56), intern begeleider (IB’er), uitvoerder van zorgarrangementen, opleider in de school en didactisch beeldcoach op de Willibrordschool in Amsterdam. “Er zou veel structureler gekeken moeten worden: hoe kunnen we het onderwijs nu zo organiseren dat het beter en aantrekkelijker wordt, dat we leerlingen echt onderwijzen voor de toekomst?”
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids