Normal_examen_multiple_choice_enquete_vragenlijst

Voor de verbetering van centrale examens is de inbreng van docenten erg belangrijk. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft daarom voor de tweede jaar op rij het experiment precorrectie georganiseerd. Docenten hebben in drie vakken het officiële centrale examen 2018 gemaakt en dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen in de antwoorden. Dit melden CvTE en NOS.

De eindexamens Frans (vmbo-gl/tl) economie (vwo) en natuurkunde (havo) werden begin dit jaar onderworpen aan het experiment precorrectie. Dit houdt in dat de docenten, onder strikte geheimhouding, het officiële centrale examen 2018 maken. Zij kijken daarna hun eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift. Op basis van hun bevindingen doen zij aan het CvTE aanbevelingen ter aanvulling en verbetering van het concept-correctievoorschrift. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te verbeteren.
 
Naar aanleiding van het experiment zijn er diverse antwoorden veranderd op advies van de docenten. Zo werden voor het examen vmbo Frans twee antwoorden aangepast, vooral op taalkundig gebied. Bij het eindexamen natuurkunde havo, dat vanmiddag plaatsvindt, werden elf verschillende antwoorden aangepast. Een vraag werd zelfs helemaal geschrapt. Ook bij economie vwo werden elf antwoorden aangepast. 
 
Naast de precorrectie vooraf worden drie eindexamens ook nog achteraf extra gecontroleerd. Het gaat om Nederlands, Scheikunde en Frans vwo. Docenten kunnen na de examens nog vraagtekens plaatsen bij de begrijpelijkheid van de antwoorden. Dit gebeurt mede naar aanleiding van de problemen van vorig jaar. Toen bleken er enkele fouten in het antwoordmodel van het eindexamen Frans te staan, waarover veel discussie ontstond. De docenten zouden goede antwoorden van leerlingen ‘verplicht’ fout moeten rekenen. Het CvTE paste vervolgens een correctie toe, maar alsnog bleven er volgens veel docenten Frans twee fouten over. Een leerling spande hierom zelfs een kort geding aan tegen het CvTE
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids