Tweede dag eindexamens levert meer dan 50.000 klachten op

De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft op de tweede dag van de centrale eindexamens 50.624 klachten binnengekregen. "En de teller loopt nog steeds door", meldt een woordvoerder. Op de eerste dag ging het om ruim 18.500 klachten.

De meeste klachten gingen over het examen scheikunde voor de havo, waar enkele ingewikkelde vragen tussen zaten. Ook klaagden de examenkandidaten veel over het examen Duits, dat volgens hen "lange en lastige teksten bevatte, met veel woorden die niet goed op te zoeken waren", aldus het LAKS.

Wiskunde A én B

Ook kwamen er vrijdag vooral veel klachten binnen over wiskunde A én B op het vwo. Leerlingen vonden dat de vragen niet aansloten bij wat ze hebben geleerd. "Dat vinden we echt onwijs jammer en bevestigt het beeld dat leerlingen zich onvoorbereid voelen voor de examens, door lesuitval en het lerarentekort. Zo zetten ze bijvoorbeeld in hun klacht neer dat de gevraagde stof nooit is behandeld, omdat docenten daarin keuzes moesten maken."

Exameneisen 

De exameneisen zijn dit jaar voor het eerst weer hetzelfde als voor de coronacrisis. De afgelopen twee jaar hadden eindexamenkandidaten nog recht op een extra herkansing en mochten ze hun examens spreiden. Ook konden de leerlingen een eindexamencijfer van een vak wegstrepen als ze daardoor zouden zakken, met uitzondering van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Vorig jaar kreeg het LAKS in totaal een recordaantal van 285.700 klachten binnen over de eindexamens.

Door: ANP