Normal_klas__vraag__leerlingen__school__onderwijs__vinger

Naar aanleiding van een persbericht van DUO over integratie op scholen ontstond de afgelopen periode het beeld dat leraren in het basis- en voortgezet onderwijs het liefst niet over actuele onderwerpen praten met hun leerlingen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deed een soortgelijk onderzoek als DUO, maar concludeert juist het tegenovergestelde. Niet de onwil van docenten, maar een gebrek aan kennis maakt onderwerpen in enkele gevallen lastig bespreekbaar. Dat meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Zowel het onderzoek van DUO als de VOO laat zien dat slechts een kleine 3 procent van de deelnemende leraren nooit actualiteiten in de klas bespreekt en dat 5 procent niet merkt dat leerlingen daar behoefte aan hebben. 7 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt zich niet altijd in staat te voelen om alles in de les te bespreken. Van massale vermijding, zoals gesteld werd naar aanleiding van het persbericht van DUO, is dus volges de VOO geen enkele sprake.

Volgens de VOO moeten leraren wel in staat zijn om allerlei actuele onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas. De docenten die in het VOO-onderzoek aangaven dat ze het soms moeilijk vinden om alle onderwerpen aan te kaarten, zeggen dat een gebrek aan kennis en achtergrond daar ten grondslag aan ligt. Docenten worden daar onzeker van en weten niet welke houding ze vervolgens moeten aannemen tegenover de kinderen. Docenten die de onderwerpen wel  aankaarten in de les, zeggen deze eerst met hun team te bespreken. Ook blijkt nieuwsmateriaal zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal veel gebruikt te worden. Een open houding lijkt het beste te zijn om nieuws te bespreken in de klas.

Ruim 80 procent van de docenten vindt  het namelijk weldegelijk belangrijk om over actueel nieuws te praten met leerlingen. Vaak wordt dit in een kringgesprek of tijdens de dagopening gedaan. Leerlingen mogen soms ook zelf met een onderwerp komen. De verschillende manieren van onderwerpen bespreekbaar maken gelden zowel voor de kleutergroepen als klassen in het voortgezet onderwijs. De leerlingen zelf vinden actualiteiten helemaal niet lastig, blijkt. Hun nieuwsgierigheid en betrokken houding maakt dat  deze doelgroep het juist interessant vindt om over het nieuws te praten.

Die betrokkenheid van leerlingen is voor het onderwijs alleen maar goed. Burgerschapsvorming, zoals de Inspectie van het Onderwijs dit noemt, moet in het onderwijs vaste aandacht krijgen. Vrijheid en democratie zijn waarden die, door ze bespreekbaar te maken in de klas, een belangrijke plek kunnen innemen in het onderwijs. Volgens de VOO is daar wel tijd, visie en passie voor nodig, waar zowel de ruime meerderheid van 80 procent mee te maken heeft, als de 7 procent van de leraren die niet weet hoe ze een onderwerp moeten aanpakken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids