Wat is Agora-onderwijs

In 2018 slaagden de eerste leerlingen in Nederland in Roermond voor de onderwijsvorm Agora. Sindsdien groeit dit type onderwijs aan populariteit, maar wat houdt het eigenlijk in? Op de redactie van de Nationale Onderwijsgids zochten we het voor je uit.

Wat houdt Agora-onderwijs in?

Agora biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. Het is een onderzoekende leermethode waarbij leerlingen veel vrijheid krijgen: in hun eigen tempo mogen ze leren en werken.
 

Ieder kind uniek

In de visie van Agora is elk kind uniek met eigen talenten, behoeften en vaardigheden. Leren gebeurt ook buiten school, omdat je leert in ontmoeting met anderen. De naam Agora verwijst daarnaar: Agora is Grieks voor plein of marktplaats. De Agora vormde in de Griekse oudheid het hart van de stad en fungeerde als verzamelplaats waar het leven zich in al zijn facetten afspeelde. Agora heeft het traditionele onderwijs losgelaten om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en voor te bereiden op wat vervolgopleidingen en werkgevers vragen. Leerlingen leren onderzoeksvragen te stellen en de antwoorden te vinden: zij bepalen wat ze willen leren, waarbij leraren hen als coach begeleiden en wekelijks evalueren.
 

Challenges

Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk worden ingeruild voor zogeheten challenges. Hierbij mogen de leerlingen zelf, samen met de hulp van een coach, beslissen wat zij gaan onderzoeken. Vaardigheden als plannen, organiseren en afspraken nakomen staan hierbij centraal. Of er voldoende lesstof in de projecten aan de orde komt, wordt door de coaches gecontroleerd.
 

Examens bij Agora-onderwijs

Bij Agora-onderwijs doet een leerling examen op vmbo, havo of vwo-niveau binnen het aantal jaren die daarvoor staan. In de laatste jaren voorafgaand aan het examen wordt gericht aan de benodigde vakinhoud gewerkt. De leerlingen doen zelf toetsen om te kijken hoe ver ze zijn met de lesstof. Met de coach worden de resultaten van deze toetsen besproken. Uiteindelijk maakt een leerling, net als op elke reguliere school, een aantal toetsen voor een cijfer. Samen vormen deze het schoolexamen, en daarna neemt de leerling deel aan het landelijk eindexamen. De cijfers op het diploma bestaan uit de schoolexamencijfers en het eindexamencijfer.
 

Steeds populairder

Agora in Roermond begon in 2014 en wint sindsdien aan populariteit. Landelijk worden steeds meer Agora-scholen geopend.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Agora-onderwijs, Niekée Roermond, NOS, Open Universteit