CS Vincent van Gogh & Europa’s Rafelende Randen werken samen aan thema vrijheid

Op 6 maart zijn vijf spraakmakende vrouwen uit Rusland en voormalige Soviet landen op CS Vincent van Gogh, locatie Lariks te Assen, te gast om de leerlingen te vertellen over hun (soms levensbedreigende) ervaringen in het kader van vrijheid en de uitdagingen die hierbij komen kijken. CS Vincent van Gogh is deze bijzondere samenwerking met Europa's Rafelende Randen (ERR) aangegaan omdat we in Nederland 75 jaar bevrijding vieren, maar vrijheid nog altijd geen vanzelfsprekendheid is in alle delen van de wereld. Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Dit meldt CS Vincent van Gogh.

Een aantal leerlingen van locatie Lariks zullen voorafgaand aan 6 maart voorbereidingen treffen tijdens het vak ‘Global Perspectives’ dat wordt gegeven aan leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Deze voorbereiding houdt in dat zij ze gaan op zoek naar informatie over de verschillende landen, de problematiek die daar speelt en de cultuur die er heerst. 
 
De vrouwen uit Rusland, Azerbeidzjan, Kyrgyzstan, Georgië en Roemenië zullen hun kennis en kunde delen met betrekking tot hun strijd voor sociale rechten en mensenrechten in hun land.
 
Op 6 maart gaan de leerlingen in groepjes in gesprek met de vrouwen om een kritische discussie te voeren en vanuit de context van de vrouwen mét al hun levenservaring deze situaties nader te bekijken. Samen gaan zij op zoek naar antwoorden op de vraagstukken die de leerlingen hebben. Hoe is het om in dat soort landen aan de randen van Europa te leven: hoe zit het nu écht, niet alleen wat de kranten en internet ons vertellen?
 
Met dit initiatief hopen Vincent en ERR meer bekendheid te geven aan vrijheid in al haar gedaantes in andere landen en de uitdagingen die hierbij komen kijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids