Normal_dodenherdenking__4_mei__oorlog__vlag

De Roosevelt Foundation en de stichting Vrijheidscolleges gaan in 2020 samenwerken om een groter publiek bewust te maken van de waarde van vrijheid. Op 6 januari 2020 legden vertegenwoordigers van beide organisaties de samenwerking vast in een overeenkomst. Op deze symbolische dag hield de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt 79 jaar geleden zijn beroemde ‘Four Freedoms speech’ waarin hij vier belangrijke vrijheden omschreef. De Roosevelt Foundation reikt in april 2020 in Zeeland de tweejaarlijkse Four Freedoms Awards uit en werkt dan ook samen met de Vrijheidscolleges. Dit meldt provincie Zeeland.

Han Polman (voorzitter Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland) en Ed Dumrese (voorzitter van de stichting Vrijheidscolleges) ondertekenden op 6 januari 2020 in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties zetten zich in voor de vier vrijheden zoals president Roosevelt deze formuleerde: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. De Vrijheidscolleges en de Roosevelt Foundation willen het belang van deze vrijheden bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht brengen. Het jaar 2020 is extra bijzonder, omdat het dan 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In het kader van dit jubileum zijn er landelijk tal van speciale activiteiten, zoals extra Vrijheidscolleges in het hele land.
 

Four Freedom Awards

De Roosevelt Four Freedoms Awards worden sinds 1982 elke twee jaar uitgereikt aan mensen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de vier essentiële vrijheden. 
 

Vrijheidscolleges op onder meer scholen

De Vrijheidscolleges organiseren sinds 2013 lezingen over vrijheid in de aanloop naar en op 5 mei. Bekende Nederlanders delen hun persoonlijke verhalen over vrijheid op scholen, bibliotheken, podia en ook op elf landelijke Bevrijdingsfestivals. Deze lezingen zijn ook geïnspireerd op de vier vrijheden. 
 

Four Freedoms Tour

Door het bundelen van hun krachten, verwachten de Vrijheidscolleges en de Roosevelt Foundation een breder publiek te bereiken. Samen zullen zij in april 2020 een Four Freedoms-publieksevenement in Middelburg organiseren en een Four Freedoms Tour door het hele land houden.
 
De nieuwe laureaten van de Four Freedoms Awards worden ook betrokken bij de Vrijheidscolleges en reizen, samen met de sprekers van de Vrijheidscolleges, voor zover mogelijk naar verschillende locaties in het land.
 
Door: Nationale Onderwijsgids