Normal_onderhandelingen__handen_schudden

Op dinsdag 4 december ondertekenen de decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), prof. mr. Jan Berend Wezeman, en de directeur van de Thorbecke Academie van NHL Stenden, drs. Richard Delger MA, een convenant tussen RUG en NHL Stenden. Daarmee geven ze het sein voor de start van de Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland. De doelstelling van de Werkplaats is het stimuleren van onderwijs en onderzoek voor decentrale overheden in Noord-Nederland. Daarvoor is circa een half miljoen euro beschikbaar. Dit meldt de RUG.

De Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland richt zich op de grote vragen waar het decentraal bestuur in Noord-Nederland het komende decennium voor zal worden gesteld. Kennisontwikkeling en academisch onderzoek worden mede op basis van onderzoeksinitiatieven via concrete projecten vertaald naar een breed aanbod aan cursussen, trainingen, lezingen en publicaties. Medewerkers van de Thorbecke Academie in Leeuwarden en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de RUG zetten zich in voor een breed aanbod aan de noordelijke overheden.

Met een mix van actualiteitencursussen, verdiepende bijeenkomsten en bijpraatsessies en met publicaties en onderzoeksrapporten worden de gemeenten en provincies ondersteund in hun werkzaamheden en voorbereid op uitdagingen waar de overheid voor staat. Overheden kunnen een verzoek voor ondersteuning indienen bij een programmaraad die bestaat uit medewerkers van RUG en NHL Stenden.

Erfenis

Het beschikbare geld is de erfenis van de Bestuursacademie Noord-Nederland. Deze organisatie heeft rond 2010 haar activiteiten beëindigd. Het geld dat nu in de Werkplaats wordt geïnvesteerd is het restant van reserveringen die door de rechtsopvolgende Stichting Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland zijn beheerd om aanvullende uitkeringen te kunnen doen aan ex-werknemers van de Bestuursacademie. Met de overdracht van de erfenis wordt voldaan aan de statutaire opdracht om deze gelden ten goede te laten komen aan het noordelijk bestuursdienstonderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids