PvdA, Partij van de Arbeid, bijscholing raadsleden

DEN HAAG - De PvdA zou graag zien dat raadsleden in Nederlandse gemeenten beter geschoold worden. Dit is nodig, omdat zij op die manier de extra taken die gemeenten zullen krijgen beter kunnen vervullen. Dat meldt het ANP.

De PvdA ziet graag dat haar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken over deze bijscholing in gesprek zal gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De invoering van een initiatiefwet zou het geld dat hier voor nodig is vrij moeten maken.

Gisteravond sprak de Tweede Kamer over deze initiatiefwet, bedacht door PvdA'er Pierre Heijnen, die een verlaging van het aantal leden van de gemeenteraad moet bewerkstelligen. Omdat wethouders sinds 2002 geen raadslid meer mogen zijn, is er een relatief groter aantal raadsleden ontstaan dat het college kan controleren. De voorgestelde wet zou deze situatie weer recht moeten trekken.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem