Voorstel aan gemeenteraad Venhuizen om nieuwbouw basisscholen te realiseren

Het college van Drechterland heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad van Venhuizen. Het college wil namelijk dat de gemeenteraad de nieuwbouw voor de twee basisscholen gaat realiseren, aldus Ons West Friesland.

De basisscholen in kwestie zijn de Jozefschool, onderdeel van SKO De Streek en basisschool ‘t Padland, deze valt onder de stichting Openbaar Onderwijs Present. Het college van Drechterland wil de nieuwbouw realiseren zodat deze regio straks is voorzien van toekomstbestendige onderwijslocaties die voldoen aan de kwaliteitseisen en duurzaamheidseisen die nu gelden. 

Onderzoek door adviesbureau

Het college heeft ook een onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau Penta Rho. Dit onderzoek was in het kader van de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in Venhuizen. Ook had het te maken met de ruimte tekorten bij de Jozefschool. Penta Rho onderzocht verschillende scenario's voor onder andere huisvesting, renovatie en nieuwbouw voor de beide basisscholen. De resultaten uit dit onderzoek van het adviesbureau hebben uiteindelijk meegewogen in het besluit van het college voor de nieuwbouwplannen.

De locaties voor de nieuwbouw

Er is door het college voorgesteld om de nieuwbouw voor de Jozefschool te realiseren in de nieuwbouwwijk Centrum-West. Als deze plannen worden goedgekeurd door de gemeenteraad zal er een vervolgonderzoek komen. Voor de andere basisschool ‘t Padland kiest het college voor het scenario vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. Het voorstel zal 25 maart worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Simone Visser-Botman noemt dit een belangrijke stap in de richting van hoogwaardig onderwijs, omdat er bij goedkeuring eindelijk moderne faciliteiten komen voor de leerlingen van de scholen. Het vervolgonderzoek zal ervoor zorgen dat de gemeente concrete plannen kan maken voor het voorzien van onderwijsbehoeften.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema