Na de Koningsspelen moeten kinderen ook actief kunnen zijn op school

Voel je fit is het thema van de Koningsspelen 2022. Heel mooi dat door deze dag door het Koningspaar- naast gezond eten- op een leuke en positieve manier aandacht wordt gegeven aan het belang van bewegen. De basisschool is de plek waar alle kinderen komen en waar kinderen voldoende en goed in beweging kunnen komen. Voldoende en goed bewegen is enorm belangrijk voor jonge kinderen. Het heeft een positief effect op de gezondheid, de motorische ontwikkeling, goede ontwikkeling van de hersenen, sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Dat meldt ANP Expert Support. 

Kinderen bewegen tegenwoordig niet alleen minder, ze bewegen ook minder goed. Cijfers uit 2020 geven aan dat 60,7 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoende beweegt als je kijkt naar de beweegrichtlijnen. Deze kinderen zitten gemiddeld zeven uur per dag, waarvan drie uur op school. Ook is de fysieke fitheid minder goed ontwikkeld dan 20 jaar geleden. Tot slot is de motorische vaardigheid van basisschoolkinderen sterk achteruitgegaan de afgelopen jaren. Nog meer reden dus om voldoende en goed bewegen te stimuleren door een dynamische schooldag. 

Actiever maken van de schooldag 

Scholen, leerkrachten en sportprofessionals kunnen behalve deelname aan de Koningsspelen nog veel meer doen aan het actiever maken van de schooldag gedurende het hele jaar. Ze kunnen bijvoorbeeld samenwerken aan: 

• Stimuleren van actief transport van en naar school, dus lopend of met de fiets.
• Activeren van de pauzes door begeleiding en spellen.
• Beweegvriendelijke inrichting van het gebouw, klaslokaal en het schoolplein.
• Zorgen voor goede én voldoende lessen bewegingsonderwijs.
• Organiseren van naschoolse sportieve activiteiten.
• Inzet van ‘energizers’ tussen de lessen en bewegend leren.
• Een passend aanbod door bijvoorbeeld een leerlingvolgsysteem in te zetten.
• Het inzetten van goede (vak)leerkrachten en beweegprofessionals voor de groep.

Door: Nationale Onderwijsgids