Onderwijs-OMT: geef scholen langer de tijd om coronamiljarden te besteden

Met de 8,5 miljard euro uit het Nationaal Programma Onderwijs moeten scholen de komende tweeënhalf jaar de opgelopen leerachterstanden door de coronacrisis weg zien te werken. Het Onderwijs-OMT, bestaande uit twaalf wetenschappers op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid, is van mening dat scholen hier langer de tijd voor moeten krijgen. Anders krijg je het risico dat het geld wordt besteed aan oplossingen voor de korte termijn, terwijl er structurele verbeteringen nodig zijn. Dit meldt de NOS.

“Nu moeten scholen in hoog tempo geld gaan uitgeven aan zomerscholen, bijscholing etcetera”, aldus hoogleraar Inge de Wolf, een van de leden van het Onderwijs-OMT. “Daarin schuilt wel een gevaar. Kies je dan wel voor wat echt werkt?” Volgens De Wolf moeten scholen twee sporen bewandelen: “Werk achterstanden snel weg, én voer beter geïnformeerd werken in.”

Zomeronderwijs

Minister Slob zou graag zien dat een deel van het geld wordt gestoken in het realiseren van zomeronderwijs voor komende zomer om zo aan de leerachterstanden te werken. Scholen zelf hebben verschillende ideeën over hoe dit ingericht moet worden, maar het Onderwijs-OMT adviseert om gespreide lessen te organiseren in plaats van een kort, intensief programma, en de extra lessen te laten aansluiten bij het reguliere schoolprogramma en de behoeftes van individuele leerlingen. Ook zouden scholen dit onderwijs zelf moeten geven en hier geen externe bureaus voor moeten inhuren.

Langere investeringen

Er zijn ook scholen die het geld liever investeren in beter onderwijs gedurende het reguliere schooljaar. Jeroen Goes, voorzitter van scholengroep Fluvium in Geldermarsen zegt hierover: “Als je echt effect wil bereiken op de cognitieve kant, heb je een langere investering nodig.” De Wolf is het daar mee eens: “Al die extra inspanningen om het niveau van leerlingen te verhogen, vragen om effectieve aanpakken en professioneel personeel. Dan moet je daar ook structureel geld voor vrijmaken.”

Onderwijsinspectie

Het Onderwijs-OMT is niet de enige die oproept tot zorgvuldigheid bij het besteden van de onderwijsmiljarden. Vorige week publiceerde de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs, waarin werd geadviseerd om de coronacrisis aan te grijpen om het onderwijs structureel te verbeteren, met de tekst “maak van de aangekondigde reparatie een renovatie”.

Door: Nationale Onderwijsgids