Onderwijssoorten uitgelicht: Jenaplanonderwijs

In Nederland kennen we verschillende onderwijssoorten. De komende tijd lichten we er een paar uit, met deze keer: het Jenaplanonderwijs. Het Jenaplanonderwijs is in het Duitse Jena in de jaren '20 van de vorige eeuw door Peter Petersen ontwikkeld. Kinderen zijn net als de leerkrachten en ouders deel van de samenleving. De leerstof van de kinderen komt zoveel als mogelijk uit de leefwereld van henzelf en uit de maatschappij. Kinderen leren bovendien niet alleen van ouderen, maar vooral van elkaar.

Opvallend aan het jenaplansysteem is dat meerdere leerjaren worden gecombineerd in een stamgroep. Kinderen van verschillende leeftijden zitten dus bij elkaar in de klas. De school gaat er namelijk vanuit dat kinderen verschillend zijn en veel van elkaar kunnen leren. 
 

Samenwerking

Kenmerken voor het jenaplanonderwijs zijn projecten waar leerlingen samen aan werken. Deze projecten vinden plaats in groepsverband en stellen leerlingen in staat creatief bezig te zijn.
 
In Nederland zijn er ruim 200 jenaplanbasisscholen en vijf middelbare jenaplanscholen. 


Andere onderwijssoorten

Eerder schreven we over het daltononderwijs en freinetonderwijs. Lees deze artikelen ook!
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: De Carrousel, Jenaplan Basisschool Gouda, Nederlandse Jenaplan Vereniging, Anababa, Meer dan onderwijs, theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Eddy Alkema, Joanneke Kuipers, Chris Lindhout, Willem Tjerkstra. Koninklijke van Gorcum, 8e herziene druk.