Onderwijssoorten uitgelicht: Freinetonderwijs

In Nederland kennen we verschillende onderwijssoorten. De komende tijd lichten we er een paar uit, met deze keer: het Freinetonderwijs. In het Freinetonderwijs wordt veel aandacht geschonken aan ontdekkend leren. Kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen leren. Dit zou ervoor zorgen dat ze gemotiveerd zijn en blijven. Wat houdt deze onderwijssoort nog meer in?

Het Freinetonderwijs is een vorm van basisonderwijs, dat is ontstaan uit het gedachtegoed van de Franse pedagoog Célestin Freinet. Hij zag dat arbeidskinderen in de schoolbanken vaak ongemotiveerd waren. Ze waren wel leergierig, maar waren niet geïnteresseerd in de boeken die ze op school moesten lezen. Daarom besloot Freinet met deze kinderen op pad te gaan. Hij liet ze leren in overleg door bijvoorbeeld het maken van verslagen van wat ze onderweg tegenkwamen. Op die manier werd school niet slechts een plek waar leerstof werd aangeboden, maar een plek waar kennis werd uitgedragen. 
 
Het Freinetonderwijs kent de volgende principes:
  • Het onderwijs heeft als basis hetgene wat leeft bij een leerlingen. Onder begeleiding van een docent mogen kinderen zaken uitzoeken die ze interessant vinden.
  • Kinderen krijgen echt inzicht in zaken door handelend te onderzoeken in plaats van dat ze eerst een uitleg krijgen over hoe iets werkt. 
  • Het leren van ervaringen van anderen, volwassenen en andere culturen staat hierbij centraal.
  • Kinderen worden voorbereid op een democratische samenleving door hun klas of school op democratische wijze te organiseren. Overleg is hierbij van belang, ook met ouders.
 

Freinetscholen in Nederland

In Nederland zijn er 25 Freinetscholen. In Vlaanderen zijn dit er een stuk meer: 95 scholen. 
 
Eerder schreven we al over het daltononderwijs. Benieuwd? Lees het artikel hier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Bronnen: Vereniging voor Freinetpedagogie , Ouders van Nu, Didactief Online, Meer dan onderwijs, theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Eddy Alkema, Joanneke Kuipers, Chris Lindhout, Willem Tjerkstra. Koninklijke van Gorcum, 8e herziene druk.