Onderwijsinspectie gaat bestuursgerichte toezicht verder versterken

Het onderwijsveld waardeert het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs onveranderd positief, maar er is ook onderhoud en verbetering nodig. Dat blijkt uit de Evaluatie Vernieuwd Toezicht, de voortgangsrapportage 2018/2019 van de inspectie. Hoewel het te vroeg is om de effecten van het vernieuwde toezicht vast te stellen, vragen ontwikkelingen in het onderwijs en ervaringen met het toezicht tot nu toe, om aanpassing en versterking van de bestuursgerichte aanpak, met name in de uitvoering. Deze bevindingen gaat de inspectie verwerken in de werkwijze en het nieuwe onderzoekskader 2021-2024 waarmee ná aankomend schooljaar, vanaf augustus 2021, gewerkt gaat worden. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Stimuleren van kwaliteitsverbetering

De meeste scholen en besturen voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor kwaliteit en financieel beheer. Het toezicht van de inspectie is echter niet alleen bedoeld om te bewaken dat de onderwijskwaliteit en de financiële continuïteit in het onderwijs op orde is. De inspectie heeft ook als opdracht om te stimuleren dat besturen werken aan een continue kwaliteitsverbetering, zodat leerlingen en studenten het best mogelijke onderwijs krijgen. Die kwaliteitsverbetering blijft nodig. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bijna een kwart van de 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is (Staat van het Onderwijs 2020).
 

Meer impact door houding van de inspecteur: open als het kan, streng als het moet

Het onderzoek van de Radboud universiteit laat zien dat onderwijskwaliteit complex tot stand komt en dat het verschilt tussen besturen en scholen hoe dit gebeurd. Toezicht heeft daar een indirect effect op. Hoewel het nog te vroeg is om het effect van het vernieuwde toezicht vast te stellen, is duidelijk dat de houding van een inspecteur belangrijk is voor de impact van het toezicht. Een meer open gesprek leidt bij het veld tot meer vertrouwen en dat is belangrijk voor het tot stand komen van een verbetercultuur. 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids