Meldingen over kinderopvang KiWi stromen binnen bij het Klachtenloket

Kinderopvangorganisatie KiWi heeft nog steeds te maken met schillende wantoestanden binnen het bedrijf. Ouderbelangenvereniging BOinK en het Klachtenloket Kinderopvang zijn op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie. GGD Groningen gaat zelfs vaker controleren op de verschillende locaties. Dat meldt RTV Noord.

In oktober 2023 kwamen de eerste meldingen over een angstcultuur bij de kinderopvangorganisatie naar buiten. KiWi heeft meerdere locaties in Oost-Groningen.

Kritiek op beleid opvang 

De directie communiceert nog steeds slecht vinden de ouders. Zo vinden er regelmatig wisselingen plaats tussen medewerkers op verschillende groepen. Een moeder die kritiek leverde op het beleid van de opvang ontving afgelopen week een aangetekende brief in de brievenbus. Daarin stond dat haar twee kinderen per direct niet meer op de bso mogen komen.

Het Klachtenloket Kinderopvang ontving van deze ouder een klacht hierover. RTV Noord heeft het Klachtenloket Kinderopvang om een reactie gevraagd. Vanwege de privacy zeggen zij niets over binnengekomen klachten.

Directeur Rose Scholten van KiWi geeft aan dat deze ouder onrust bracht binnen de organisatie. De ouder in kwestie zou de interne regels niet hebben opgevolgd. De ouder ontkent dit ten stelligste.

Wangedrag 

Een oud-leidinggevende is door Scholten onterecht ontslagen. Zij werd door Scholten beschuldigd van wegedrag richting haar collega’s. Tijdens de rechtszaak konden de beschuldigingen niet worden aangetoond. Daarom moest Scholten de oud-leidinggevende 80.000 euro terugbetalen. Scholten zelf was blij dat de zaak ten einde liep en dat KiWi nu weer verder kon. Bij een andere medewerker hield Scholten onterecht vakantie-uren en overuren in na het ontslag. De medewerkster kwam uiteindelijk overspannen thuis te zitten.

Klachten blijven binnenkomen 

Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang (BOink)) laat weten dat de klachten blijven komen over KiWi. “De kwaliteit van de kinderopvang wordt hiermee flink aangetast.” BOinK gaat niet over het personeelsbeleid van een kinderopvang oordelen. Maar Jellesma laat wel weten dat tientallen ouders achter de meldingen zitten die bij BOinK zijn binnenkomen over KiWi. Volgens Scholten is daar niets van waar en kan ze prima met BOinK door een deur. “Op alle locaties van KiWI loopt alles goed.”

Toezicht 

GGD Groningen houdt toezicht op alle kinderopvangcentra in de gemeente Groningen. Over KiWi zijn ook klachten bij hen binnengekomen. KiWi krijgt daarom vaker bezoek vanuit de GGD dan dat normaal de bedoeling is. “KiWi zit bij ons op de radar”, zo laat de GGD weten.

Volgens Scholten is KiWi een fijne organisatie om in te werken. “Mijn medewerkers en ik herkennen de aantijgingen niet. Vanuit de gemeente krijgen we alle steun die we nodig hebben.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk