College Veenendaal positief over toezicht kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang in Veenendaal is onderzocht door de GGD. Het is zelfs gelukt om het wettelijke aantal vereiste gastoudergezinnen een bezoek te brengen. Er waren zelfs aanvragen bij de gemeente Veenendaal voor nieuwe kinderopvanglocaties. Daar werd op tijd naar gekeken. Dat meldt De Rijnpost.

Volgens de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De gemeente heeft vervolgens de GGD aangewezen als toezichthouder. De gemeente legt vervolgens verantwoording af aan de Onderwijsinspectie.

Overzicht van het aantal kinderopvanglocaties 

Voor het Landelijk Register Kinderopvang is een actueel en volledig overzicht opgenomen van het aantal kinderopvanglocaties. “Dit was de eerste keer dat we meer dan de helft van de gastoudergezinnen moeten controleren, maar dat is ons gelukt”, zo stelt wethouder Martijn Beek.

Vorig jaar kwamen er 15 nieuwe aanvragen binnen voor het oprichten van een kinderopvanglocatie. De gemeente heeft de aanvragen allemaal op tijd beoordeeld en ook toestemming gegeven om te beginnen.

De GGD deed 98 inspecties met in totaal 2247 controlepunten. 2126 controlepunten voldeden aan de voorwaarden en 59 punten konden alsnog hersteld worden. Dat is ook allemaal gebeurt. 

Beleidsovertredingen 

Overtredingen binnen het beleid waren het vaakst aan de orde van de dag, maar de kinderopvang in kwestie kon dit zelf oplossen. Ook ging het om diploma’s van personeel die niet juist waren opgevat. De medewerker werd daarna ook niet meer ingezet. Burgemeesters en wethouders van Veenendaal geven aan dat de gemeente de toezichthoudende taak ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang goed heeft uitgevoerd. De Jaarverantwoording Kinderopvang is ook al gedeeld met de gemeenteraad.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk