school en veiligheid, ramp

Stichting School & Veiligheid heeft de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ volledig geactualiseerd. Deze publicatie helpt onderwijsprofessionals, zoals bestuursleden, school- en teamleiders en leden van een crisisteam, zich voor te bereiden op eventuele calamiteiten. U kunt deze publicatie downloaden of u kunt een gebonden versie bestellen via dezelfde website. Dit meldt Stichting School & Veiligheid.

Scholen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige of soms lange(re) tijd ontwrichten. Als een ramp de school treft gaat in op allerlei aspecten rondom calamiteiten waar u over na moet denken en waar u zich op voor kunt bereiden. Met deze informatie weet u als onderwijsprofessional hoe u op een calamiteit kunt reageren.
 

Voorbereiding is belangrijk

Iedereen die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, zegt dat het belangrijk is om voorbereid te zijn. Voorbereiding helpt om passend te handelen, zeker in een crisissituatie waarin gevoelens van verslagenheid en machteloosheid overheersen. Daarnaast hoort de voorbereiding op een calamiteit bij de verantwoordelijkheid die de school draagt voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en docenten.
Deze vijfde, geheel herziene druk van Als een ramp de school treft vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.
 

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid is het expertisecentrum op het gebied van sociale veiligheid op school en ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via de website, conferenties, trainingen en de helpdesk. School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids