Logo_stichting-school-en-veiligheid-logo

Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij moet handelen. De ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ is te bestellen via de website www.schoolenveiligheid.nl, zo meldt de organisatie.

De checklist, in de vorm van een waaier, biedt een overzicht van de belangrijkste dingen waar u aan moet denken als er sprake is van een calamiteit. De kleuren van de tabs geven de verschillende onderdelen aan, waaronder een checklist van de belangrijkste aandachtspunten per fase van een calamiteit, specifieke tips voor verschillende situaties die kunnen leiden tot een calamiteit en preventieve acties om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een calamiteit.
 

QR-codes voor meer informatie

Op de achterzijde van sommige pagina’s staan QR-codes die verwijzen naar meer informatie. Het overzicht van de URL’s is te vinden op de website van School & Veiligheid: https://www.schoolenveiligheid.nl/checklist-calamiteiten/
 

Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via websites, conferenties, trainingen en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. Stichting School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids