Rapport over Haga Lyceum mag Onderwijsinspectie gewoon publiceren

De onderwijsinspectie mag een rapport over bestuurlijke kwesties bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum (CHL) gewoon publiceren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag, waar de school een kort geding hiertegen had aangespannen, vrijdag bepaald. De inspectie heeft volgens de uitspraak niet onrechtmatig gehandeld door passages op te nemen waar de islamitische school het niet mee eens is.

Het gaat over een rapport over de wijze waarop de school bepaalde opdrachten uit 2019 van de inspectie, met name om bestuurlijke verantwoordelijkheden beter te regelen en te verduidelijken, heeft uitgevoerd. De conclusie van de inspectie is dat aan geen van de 'herstelopdrachten' volledig is voldaan.

Gedragsverklaring VOG 

Zo zijn de statuten over het waarborgen van de onafhankelijke positie van de interne toezichthouder nog niet geformaliseerd. Ook zijn bekwaamheidsdossiers van de personeelsleden niet allemaal goed genoeg, zo valt uit de uitspraak op te maken. Niet elk personeelslid beschikt ook over een gedragsverklaring VOG en niet alle docenten hebben de juiste bevoegdheid, ook allemaal verantwoordelijkheden van het bestuur.

Zeer zwak

De Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsinstelling troffen elkaar recent ook voor de rechter, omdat de school toen een rapport wilde tegenhouden waarin de inspectie zowel vmbo-g/t (mavo), havo als vwo van het jonge Haga Lyceum als "zeer zwak" kwalificeerde. Maar ook dat mocht worden gepubliceerd.

Het rapport waar nu sprake van is, wordt vermoedelijk over twee weken gepubliceerd.

Door: ANP